Cửa hiệu quan tài số 7


Cửa hiệu quan tài số 7

Văn án

Đây là một cửa hiệu bán quan tài

Cửa hiệu  có một ông chủ tuổi còn rất trẻ, trông qua cảm thấy rất tao nhã, lịch sự

Cửa hàng chuyên bán quan tài, áo liệm, vòng hoa v.v.. dành cho người sống và ngoài ra còn có nghề phụ là các loại dịch vụ phục vụ dành riêng cho người chết

Giả như? Giả như tìm xem đầu người ở đâu, hoặc người treo cổ trên cây nào…..