[Other] GDYB


TT^TT cho em bấn chút đi

tại đây cũng nà couple em từng yêu mờ

Một tình bạn 10 năm

cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm

Khi cậu đau lòng hay nỗi buồn xâm chiếm …

…tôi sẵn sàng là người bên cạnh

…để cùng cậu chia sớt nỗi lòng ………..

Hoặc khi cậu vui, cậu hạnh phúc…

… tôi

…. vẫn sẽ ở bên

….. cạnh cậu

Đôi bờ vai này

… tôi vẫn luôn

…..dành một chỗ trống

……. cho riêng cậu

Vẫn sẽ mãi luôn cạnh cậu….

Vì chúng ta mãi mãi là những người bạn

…. Chúng ta là anh em………..

……………………………